سعید گوهری راد، مدیر کلینیک دامپزشکی داتیس:

نظارت بر مراکز نگهداری حیوانات باید بیشتر شود

روزنامه جام جم البرز با سعید گوهری راد، مدیر کلینیک دامپزشکی داتیس گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با سعید گوهری راد، مدیر کلینیک دامپزشکی داتیس گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۱۱۴

حمایت چندانی از لحاظ مالی و فرهنگی در این حوزه صورت نمی‌گیرد. تمام مشکلات را خودشان حل می‌نمایند. باید مدیریت، خیلی قوی‌تر عمل کند، مهم‌ترین دغدغه افراد این است که بیمه‌ای ندارند و از لحاظ هزینه درمان کمکی انجام نمی‌شود، می‌بایست حیوانات در شهر سامان دهی شوند.
سیستم نگهداری حیوانات حیات وحش که در ایران انجام می‌شود، در دنیا کاملا منسوخ شده است. نظارت خاصی برای بازرسی و نگهداری وجود ندارد.
فضای مجازی در این حوزه بسیار موفق بوده است و مردم، پیگیری زیادی دارند، افراد در رسانه‌های جمعی، به دامپزشکان، برای معرفی و آگاهی نسبت به کارشان مراجعه نمی‌کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات