فیلم - گفتگوی اختصاصی - جام جم البرز

گفتگوی اختصاصی

ببینید| 🎥 آشنایی با حزب رزما

(جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی)
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در گفتگو اختصاصی با جام جم البرز مطرح کرد؛

ببینید | بهبود ارائه خدمات به مردم استان با اجرای مدیریت دانش