مصطفی عطاءاللهی، مدیر و مسئول فنی مجتمع فنی کشاورزی منتخب و عضو هیئت مدیره اتحادیه نهاد های کشاورزی استان البرز :

شرکت های وارد کننده باید با کشاورزان و باغداران در ارتباط باشند

روزنامه جام جم البرز با مصطفی عطاءاللهی، مدیر و مسئول فنی مجتمع فنی کشاورزی منتخب و عضو هیئت مدیره اتحادیه نهادهای کشاورزی استان البرز گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با مصطفی عطاءاللهی، مدیر و مسئول فنی مجتمع فنی کشاورزی منتخب و عضو هیئت مدیره اتحادیه نهادهای کشاورزی استان البرز گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۱۶۸

موضوع توزیع سم، کود، گل، گیاه و نهاده‌های کشاورزی، یک امر بسیار تخصصی و حیاتی است که پایه اصلی سلامت جامعه را شامل می‌گردد.
بسیاری از سرطان ها، که شاید در سنین مهم زندگی یک انسان، در ایران رخ دهد، به علت مصرف مواد غذایی نا سالم می‌باشد. عرضه سم، کود و نهاده‌های کشاورزی بایستی توسط کارشناس کشاورزی انجام گیرد. در سال‌های گذشته، با توجه به اینکه اتحادیه وجود نداشت، این امر دچار معضل بود. ۷ سال پیش اتحادیه تخصصی تشکیل گشت.
شرکت‌های وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده باید با مصرف کننده مانند کشاورز و باغدار با یکدیگر در مراودات باشند.

newsQrCode
ارسال نظرات