حمید گنجی، مدیریت فروشگاه آقای عطار:

حمید گنجی، مدیریت فروشگاه آقای عطار:

روزنامه جام جم البرز با حمید گنجی، مدیریت فروشگاه آقای عطار گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با حمید گنجی، مدیریت فروشگاه آقای عطار گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۲۰۲

متاسفانه در این حوزه نظارتی وجود ندارد، این حرفه یکی از اولین مشاغل در دنیا بوده است، برای وجه خوب آن باید تلاش کرد، ما بیشتر اشتیاق داریم که از بیماری‌ها پیشگیری نماییم و افرادی که متخصص هستند و علم این حرفه را دارند، به مردم آگاهی بیشتری دهند. در سالیان دور حوزه فعالیت ما محدود بود، متاسفانه وجود افراد سودجو باعث شده است، که این حوزه وجه مثبت خود را ازدست بدهد. در اکثر کشور‌ها از علم ما و طب ایرانی پیروی می‌کنند، باید از افرادی که در این حوزه متخصص هستند حمایت شود، تا بتوانند به راحتی فعالیت نمایند. متاسفانه ما صنف تخصصی در حوزه خودمان نداریم، این تجارب و علم این حرفه باید بیشتر رواج یابد و در حفظ و معرفی آن کوشا باشیم.

newsQrCode
ارسال نظرات