شهردار گلسار مطرح کرد؛

نگاه توسعه ای به شهر در اولویت قرار گیرد

شهردار گلسار خواستار نگاه توسعه ای مدیران شهرداری برای خارج کردن گلسار از بن بست شد.
شهردار گلسار خواستار نگاه توسعه ای مدیران شهرداری برای خارج کردن گلسار از بن بست شد.
کد خبر: ۱۲۳۷

به گزارش جام جم البرز، محمد گودرزی در نخستین جلسه کمیته درآمدی شهرداری مطرح کرد: نگاه توسعه‌ای به شهر گلسار در اولویت اجرای برنامه‌ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: در سال جاری نگاه اجرایی باید به سوی نگاه توسعه‌ای شهر تغییر باید و این نیازمند تلاش مجموعه همکاران است.
شهردار گلسار بر برنامه ریزی و زمان بندی پیرامون درآمد‌های پایدار تاکید کرد و ادامه داد: تشکیل جلسه‌ها باید به صورت مستمر باشد؛ زیرا مردم از خادمین خود در شهرداری انتظار ارائه خدمات دارند که این مهم در گروی ایجاد درآمد و درنتیجه ارائه خدمات مطلوب به مردم است.
پیش از سخنان شهردار رضا کمرروستا مسئول درآمد شهرداری گلسار و دبیر جلسه در سخنانی از اقدامات و تلاش‌های اعضای کمیته درآمد در وصول مطالبات و ایجاد منابع درآمدی در گذشته قدردانی کرد و ادامه داد: برخی از واحد‌ها نیازمند تلاش مضاعف تری هستند و راهکار‌های افزایش درآمد در سال جدید نیازمند تلاش و تعامل بیشتر واحد‌ها می‌باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات