سولماز مطلبی، مدیر رستوران سوخاری دکتر میم :

کیفیت در رستوران داری، حرف اول را می زند

روزنامه جام جم البرز با سولماز مطلبی، مدیر رستوران سوخاری دکتر میم گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با سولماز مطلبی، مدیر رستوران سوخاری دکتر میم گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۲۹۳

کار کردن لازمه زندگی است و همه افراد باید در زندگی فعالیت داشته باشند. این شغل دشواری‌های زیادی دارد، اما اگر علاقه وجود داشته باشد، این مشکلات گذرا هستند. صداقت در این حرفه اهمیت فراوانی دارد. کیفیت در شغل ما حرف اول را می‌زند و باید آموزش‌های لازم برگزار شود. سازمان بهداشت می‌بایست بر عملکرد افراد نظارت داشته باشد. دولت باید در ابتدا سخت گیری‌های لازم در زمینه بهداشت را صورت داده و سپس مجوز صادر نماید. نظارت بهداشت براماکن باید بیشتر باشد، صنف ما در مورد غذا است و بسیار حساس می‌باشد، زیرا با سلامت مردم در ارتباط است.

newsQrCode
ارسال نظرات