مونا خمسه، مدیریت سالن زیبایی سیاه گیسو:

نظارت بر فعالیت آموزشگاه های زیبایی باید افزایش یابد

روزنامه جام جم البرز با مونا خمسه ،مدیر سالن زیبایی سیاه گیسو گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با مونا خمسه ،مدیر سالن زیبایی سیاه گیسو گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۳۱۶

ما در بخش آموزش فعالیت داریم و مشکل اصلی ما با سالن دار‌های زیبایی است که در حرفه آموزش وارد شده اند، و با هزینه‌های بسیار پایین تدریس را شروع می‌نمایند و مدرک معتبری ارائه نمی‌دهند، اما آموزش نادرست به شاگردان خود می‌دهند. وقتی شاگرد‌ها به ما مراجعه می‌کنند و باید از ابتدا آموزش را شروع نمایند. ما بار‌ها با مسئولان فنی و حرفه‌ای صحبت کرده ایم، ولی متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است. معضل دیگر ما این است که یکسری از آموزشگاه ها، جهت افرایش دریافتی خود، به هر قیمتی هنرجوی بیشتری را ثبت نام می‌کنند و نتیجه خوبی ندارند. باید کارسالن دار‌ها فقط خدمات باشد و آموزشگاه نیز در امر آموزش فعالیت نمایند. اتحادیه باید رسیدگی کند، مربیان آموزشگاه‌ها فقط باید در لاین تخصصی خود آموزش دهند. آن‌ها در گذشته معاف از مالیات بودند، ولی در حال حاضر درصد مالیات‌ها خیلی زیاداست و در این شرایط اقتصادی باید در مالیات تجدید نظر شود. کسانی که می‌خواهند آموزش ببینند، در انتخاب مربی و آموزشگاه دقت کنند که خروجی خوبی داشته باشند.

newsQrCode
ارسال نظرات