صبا طاهری، مدیریت کلینیک زیبایی مایا:

ایمان به خدا و پشتکار، رمز موفقیت است

روزنامه جام جم البرز با صبا طاهری ، مدیر کلینیک زیبایی مایا گفتگویی انجام داده است، که ماحصل آن را در ذیل می خوانید : 
یکی از مشکلات ما ارائه خدمات به  زیبا
روزنامه جام جم البرز با صبا طاهری ، مدیر کلینیک زیبایی مایا گفتگویی انجام داده است، که ماحصل آن را در ذیل می خوانید : یکی از مشکلات ما ارائه خدمات به زیبا
کد خبر: ۱۳۲۰

یکی از مشکلات ما ارائه خدمات به زیبا جویان با سلیقه‌های متفاوت است. برخی از افراد، بسیار ایراد گیر هستند و ما باید پاسخ گو باشیم. چون مستقیما با سلامت و جسم افراد در ارتباط هستیم. باید بسیار مواظب باشیم تا برای افراد مشکلی ایجاد نشود. به همین علت، استرس کاری ما بالا است. اکثر اوقات، سعی می‌کنیم از محصولات داخلی استفاده نماییم، اما مواردی مانند ژل و فیلر که تولید داخلی نداریم، از محصولات خارجی بهره می‌بریم.
به همکاران توصیه می‌کنم که با ایمان به خدا و پشتکار ادامه دهند تا به موفقیت برسند.

newsQrCode
ارسال نظرات