بهروز محمدی مدیریت رستوران کابان:

دولت باید حامی کسب و کارهای مختلف باشد

روزنامه جام جم البرز با بهروز محمدی، مدیریت رستوران کابان، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با بهروز محمدی، مدیریت رستوران کابان، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۳۳۷

یکی از مشکلات اصلی در صنف ما، قیمت‌های مشخص شده توسط اتحادیه است. متاسفانه نرخ‌ها روز به روز در حال افزایش هستند و زمانی که لیست غذا را تهیه می‌نماییم، نمی‌توانیم هر روز قیمت‌ها را تغییر دهیم. این موضوع بسیار مذموم است و باعث آسیب به کسب و کار می‌شود. برخی افراد، از کیفیت کار کم می‌کنند، اما حفظ کیفیت برای ما حرف اول را می‌زند.
وضعیت اقتصادی مردم، خوب نیست و از طرفی، مشکلات مختلف اجازه رشد به ما نمی‌دهند. دولت باید برای کسب و کار‌ها و مردم، حمایت کننده باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات