دکتر معصومه شعبانی لیسار، پزشک عمومی:

باید به پزشکان عمومی توجه بیشتری شود

روزنامه جام جم البرز با دکتر معصومه شعبانی لیسار، پزشک عمومی، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با دکتر معصومه شعبانی لیسار، پزشک عمومی، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۳۶۹

پزشکان، به عنوان طرح اجباری باید به روستا‌های دور و نزدیک بروند، که این موضوع برای پزشکان خانم که متاهل بوده یا فرزند دارند، دشوار است. در زمان پرداخت حقوق‌ها هم همیشه بودجه اندک بوده و پرداختی‌ها همیشه با تاخیر انجام می‌شود. طرح پزشک خانواده، برای مردم شهر و روستا بسیار خوب بود. جایگاه پزشک عمومی در کشور ما پایین است، که می‌تواند یکی از عوامل مهاجرت پزشکان باشد. باید به پزشکان عمومی توجه بیشتری شود.
برخی از افراد بعد از اتمام تحصیل، به علت درآمد اندک به فعالیت‌های غیر مرتبط با رشته خود مشغول به کار می‌شوند.

newsQrCode
ارسال نظرات