ایرج مرادی، نماینده گزینه دو:

افراد تصمیم گیرنده باید آینده دانش آموز را تشریح و ترسیم کنند

ر‌وزنامه جام جم البرز با ایرج مرادی، نماینده گزینه دو گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
ر‌وزنامه جام جم البرز با ایرج مرادی، نماینده گزینه دو گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۳۸۴

در حرفه ما دانش آموز برای یادگیری آماده می‌شود. متاسفانه معیار یادگیری در کشور ما کنکور است و از سویی خوشبختانه در چند سال اخیر، تلاش شده است که دانش آموز، آموخته‌های خود را در این چهار سال استفاده نماید. ولی چالش اصلی، عدم انگیزه دانش آموز است. یکی از نگرانی‌های ما این است که دیدگاه دانش آموز را تغییر دهیم. دانشگاه می‌تواند آینده افراد را تغییر دهد و بیشتر مشکلات جامعه می‌تواند حل شود. افراد تصمیم گیرنده باید آینده دانش آموز را کاملا برایشان تشریح و ترسیم نمایند و راه صحیح را به آن‌ها نشان دهند. در حال حاضر همه چیز به دلار، کار و پول ربط دارد. نباید به دانش آموز، استرسی برای نمره وارد شود.
در حال حاضر، نقش رسانه خیلی اهمیت دارد و رسانه هم اکنون، چون به صورت دیجیتال می‌باشد، بسیار گسترده‌تر شده است.

newsQrCode
ارسال نظرات