مسعود صالحی، مدیر آموزشگاه موسیقی رامش گران:

زیرساخت های لازم برای حمایت از هنرمندان ایجاد شود

روزنامه جام جم البرز با مسعود صالحی، مدیر آموزشگاه موسیقی رامش گران، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با مسعود صالحی، مدیر آموزشگاه موسیقی رامش گران، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۱۷

در ابتدا حمایت‌های خوبی از وزارت ارشاد صورت می‌گرفت و ما مجوز‌های موردنیاز را از این وزارت خانه دریافت می‌کنیم. یکی از اتفاق‌های خوب، بعد از دریافت مجوز این بود، که معاف از مالیات شده بودیم.
اما در پنج سال اخیر، مشکلات زیادی به دلیل پرداخت مالیات داشتیم. حتی بسیاری از افراد که در این حوزه کار می‌کردند، کسب و کار خود را به علت افزایش مالیات‌ها تعطیل نمودند.
زمانی که هنرمند از نظر مالی با مالیات و هزینه‌ها درگیر باشد، نگرش وی مربوط به موسیقی کم رنگ می‌شود. مطلوب است زیرساخت‌های لازم برای هنرمندان ایجاد گردد، که از نظر مالی مشکلی نداشته باشند.

newsQrCode
ارسال نظرات