حسین تقریری، مدیریت کافه رستوران چیدا:

فعالیت کارگاه های غیرمجاز متوقف شود

روزنامه جام جم البرز با حسین تقریری، مدیر کافه رستوران چیدا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با حسین تقریری، مدیر کافه رستوران چیدا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۵۵

امروزه مشکل اصلی این حوزه نداشتن تخصص است. انجام یک حرفه و داشتن یک کار، فرآیندی است که باید همه جوانب آن فعالیت در نظر گرفته شود. نبود افراد متخصص در کار، باعث ایجاد معضل می‌شود. نداشتن نظارت در این حوزه، باعث شده است که یک سری از واحد‌های صنفی، فقط به دنبال کسب درآمد باشند و به کیفیت نپردازند. افراد باید در ابتدا آموزش‌های تخصصی دیده و دانش و تجربه کسب نمایند. اگر در تهیه غذا نکات بهداشتی رعایت نشود، باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود در کار ما نیز اصول اولیه باید رعایت شود. در حال حاضر افراد مشغول در این حوزه بسیار زیاد هستند، ولی تخصصی وجود ندارد و افراد گاهی از مواداولیه نامرغوب استفاده می‌نمایند. می‌بایست از فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز، جلوگیری شود و با اطلاع رسانی از طریق رسانه، از تولید مواد اولیه که غیراستاندارد است جلوگیری شود.

newsQrCode
ارسال نظرات