محمدرضا مالمیر، مدیر کارگاه کابینت سازی هاویران:

رسانه، زبان گویای مشکلات تولیدکنندگان

روزنامه جام جم البرز با محمدرضا مالمیر، مدیر کارگاه کابینت سازی هاویران، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با محمدرضا مالمیر، مدیر کارگاه کابینت سازی هاویران، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۵۶

ما در حرفه خود با مشکلاتی مواجه هستیم. اما یک موضوع مهم برای ما، بیمه کردن کارکنان بود، که دولت از شغل‌های تولیدی حمایت کرده و تا ۵ نفر کارکنان را بیمه می‌کند و ما از این حمایت دولت بهره‌مند هستیم. در حال حاضر، مشکل مکان برای کارگاه داریم. هزینه‌ها بالا و ملک به صورت استیجاری است. مواد اولیه، بیشتر اوقات از بازار داخلی تهیه می‌شود. حدود هشتاد درصد اجناس، ایرانی و با کیفیت هستند و مشتریان نیز، رضایت دارند.
رسانه زبان گویا برای بازتاب مشکلات تولید کنندگان است و می‌تواند به آن‌ها کمک نماید.

newsQrCode
ارسال نظرات