نغمه منوری، مدیریت موسسه گردشگری آوای میراث آریایی:

اصلی ترین وظیفه رسانه، فرهنگ سازی در حوزه گردشگری است

روزنامه جام جم البرز با نغمه منوری، مدیرموسسه گردشگری آوای میراث آریایی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با نغمه منوری، مدیرموسسه گردشگری آوای میراث آریایی گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۴۷۴

صنعت باعث گردش مالی منطقه می‌شود، هرچه درآمد این حوزه بیشتر باشد، رشد اقتصادی هر منطقه افزایش می‌یابد و مستقیم و غیرمستقیم باعث ایجاد شغل و درآمد زایی می‌شود. متاسفانه در کشور ما به این حوزه اهمیت زیادی داده نمی‌شود. در صنایع دیگر، منابع کشور کم می‌شود، ولی در این حوزه منابع ما کاهش نمی‌یابد و گردشگر منابع زیادی اضافه می‌کند. یکی از دلایل ضعف کشور نبود آموزش در این حوزه و گرفتن مجوز می‌باشد. برخی از افراد بدون داشتن مجوز، اقدام به برگزاری تور‌های گردشگری می‌کنند، این افراد حتی آموزش هم ندیده اند و قادر به پاسخگویی مشتریان نیستند.
اصلی‌ترین وظیفه رسانه فرهنگ سازی است، آشنایی با شرایط و فضا‌های محلی وظیفه رسانه می‌باشد، حفاظت از محیط زیست در این حوزه خیلی اهمیت دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات