شیوا امیری، مدیر و موسس آموزشگاه مراقبت و زیبایی بانو شیوا:

تبلیغات، نقش مهمی در پیشرفت اصناف مختلف دارد

روزنامه جام جم البرز با شیوا امیری، موسس، مدیر و مربی آموزشگاه مراقبت و زیبایی بانو شیوا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با شیوا امیری، موسس، مدیر و مربی آموزشگاه مراقبت و زیبایی بانو شیوا، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۵۱۱

اولین و بزرگترین مشکل ما، این است که آرایشگاه‌ها در کار ما تداخل ایجاد نموده اند و کار آرایشگاه ارائه خدمات است، ولی متاسفانه وارد بحث آموزش می‌شوند. در این مورد تلاش کردیم که مشکل ما توسط اتحادیه بررسی شود. متاسفانه تعداد آرایشگاه‌ها زیاد هستند. باید اتحادیه آرایشگران این موضوع را بررسی نمایند. در حال حاضر گرفتن مجوز به راحتی صورت می‌گیرد و این امر باعث شده افراد زیادی وارد این حوزه شوند و ما از لحاظ درآمد دچار مشکل شده ایم.
کیفیت مواد اولیه ایرانی در سطح متوسط است ما از مواد اولیه خارجی هم استفاده می‌کنیم.
حرفه ما بیشتر با رسانه سر و کار دارد و تبلیغات در فعالیت ما و مشاغل دیگر بسیار تاثیرگذار است؛ بنابراین می‌توان گفت که تبلیغات نقش مهمی در پیشرفت اصناف مختلف دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات