معصومه رایج، مدیر آموزشگاه روژین:

سابقه فعالیت در صدور مجوز آموزشگاه ها لحاظ شود

روزنامه جام جم البرز با معصومه رایج، مدیر آموزشگاه مراقبت و زیبایی روژین، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با معصومه رایج، مدیر آموزشگاه مراقبت و زیبایی روژین، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۵۱۲

در حال حاضر مشکل تمام آرایشگاه داران، این است که صدور مجوز تاسیس، به راحتی صورت می‌گیرد. اتحادیه، برای آرایشگرانی که تازه کار هستند و هیچ سابقه فعالیتی ندارند و تنها طی مدت زمان کوتاه آموزش دیده اند، مجوز صادر می‌نماید. این امر، باید با توجه به سابقه فعالیت افراد صورت گیرد. برخی افراد، بدون دریافت مجوز، کار آموزشی انجام می‌دهند و طبق نرخ مصوب هم فعالیت نمی‌کنند. معضل دیگر هم تعداد آموزشگاه‌های بیش از حد نیاز، در یک منطقه است. در این زمینه باید محدودیت‌هایی لحاظ گردد. مشکل دیگر نیز، در خصوص نرخ‌های بسیار بالای مالیات می‌باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات