شبنم مدیر دهقان، مدیر آموزشگاه صنایع غذایی شبنم و آموزشگاه خوشنویسی شبنم:

مهم ترین مشکل آموزشگاه ها، کمبود هنرجو است

روزنامه جام جم البرز با شبنم مدیر دهقان، مدیر آموزشگاه صنایع غذایی شبنم و آموزشگاه خوشنویسی شبنم، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با شبنم مدیر دهقان، مدیر آموزشگاه صنایع غذایی شبنم و آموزشگاه خوشنویسی شبنم، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۵۴۲

مهم‌ترین مشکل ما کمبود هنرجو است، که تمام آموزشگاه‌ها با آن درگیر هستند و علت این است که آموزش ها، در دنیای مجازی زیاد شده است؛ بنابراین مردم در بخش آموزش، هزینه اندکی پرداخت می‌کنند و این مسأله در استان ما و کل کشور رواج پیدا کرده است. مردم رغبتی برای رفتن به آموزشگاه‌ها ندارند.
با توجه به این که اکثر مربیان برای جذب هنرجو در فضای مجازی تبلیغات انجام داده اند، باید ما هم این آموزش‌ها را خیلی دقیق‌تر و بهتر در فضای مجازی رواج دهیم تا خودمان را معرفی نماییم. علاقه مردم به تلویزیون کم شده است و بیشتر در فضای مجازی هستند. امروزه رسانه نقش مهمی برای جذب اهداف ما در بخش آموزش دارا می‌باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات