سجاد دیلم صالحی، مدیر مجموعه ایمن پارس:

آموزش صحیح در کار افزایش کیفیت را به همراه دارد

روزنامه جام جم البرز با سجاد دیلم صالحی، مدیر مجموعه ایمن پارس، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با سجاد دیلم صالحی، مدیر مجموعه ایمن پارس، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۵۸۷

مهم‌ترین مشکل ما موضوع بیمه تامین اجتماعی است که ما باید به صورت خویش فرما، برای خود، بیمه را اعمال نماییم. دولت باید از مشاغل آزاد نیز حمایت کند. مخصوصا شغل ما، که سختی کار و خطرات فراوانی دارد. مبلغ بیمه برای پرسنل، زیاد است. پیشنهاد ما این است که به حرفه ما سختی فعالیت، تعلق گیرد. این موضوع باعث می‌شود، افراد به کار‌های فنی علاقه‌مند گردند. در زمینه آموزش، باید تعالیم به صورت کامل صورت گیرد. اساتید بسیار خوبی در ایران هستند. آموزش صحیح، باعث افزایش کیفیت کار و کاهش آسیب و خطرات می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات