آزیتا قموشی، مدیر مجموعه فینگرفود قموشی:

رسانه ‌ها با تولید مستند از صنف رستوران، موجب افزایش آگاهی مردم می شوند

روزنامه جام جم البرز با آزیتا قموشی، مدیر مجموعه فینگرفود قموشی ، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با آزیتا قموشی، مدیر مجموعه فینگرفود قموشی ، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۵۹۲

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی در حوزه رستوران، اجبار به فروش روزانه است که قیمت‌ها در آن ثابت نیستند و رستوران داران قادر به تغییر قیمت‌ها برای هر روز نیستند. همچنین، استفاده از محصولات ایرانی در برخی موارد می‌تواند کیفیت مناسبی داشته باشد، اما اگر از محصولات خارجی استفاده کنند، قیمت کار به شدت افزایش می‌یابد. متأسفانه، مشتریان اغلب تنها قیمت را در نظر می‌گیرند و به کیفیت توجه نمی‌کنند. بنابراین، استقرار ثبات قیمت توسط مسئولان می‌تواند به رستوران داران اجازه دهد تا تمرکز خود را بر روی کیفیت کار بگذارند و در عین حال مشتریان حق انتخاب داشته باشند.
برای ارتقای رونق کار، رسانه‌ها می‌توانند با ساخت یک مستند از صنف رستوران، از آغاز تا پایان فرآیند کار، باعث افزایش آگاهی مشتریان از فرایند کار ما شوند. این تدابیر می‌تواند به پیشرفت و توسعه کار این حرفه کمک کند.

newsQrCode
ارسال نظرات