سیداصغر نورآذر، مدیر رستوران های باغ پدری، باغ ارم و باغ طوبی:

رستوران داری ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد

روزنامه جام جم البرز با سید اصغر نورآذر، مدیر رستوران های باغ پدری، باغ ارم و باغ طوبی،
گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با سید اصغر نورآذر، مدیر رستوران های باغ پدری، باغ ارم و باغ طوبی، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۶۰۳

امکانات هر مجموعه توسط کارشناسان ارزیاب، بررسی و رصد می‌گردد و درجه بندی می‌شود. متاسفانه مواد اولیه ما قیمت ثابتی ندارند و به اجبار بعد از سه ماه، نرخ گذاری انجام می‌دهیم. زیبایی یک رستوران، دلیل بر خوب بودن کیفیت غذا نیست. باید رستوران‌ها دارای پروانه بهره برداری و مجوز بوده و مواد اولیه خوب و سلامتی داشته باشند. باید افراد متخصص و آموزش دیده در رستوران ها، فعالیت کنند. ارائه دهنده خدمت در این حوزه، باید دوره دیده باشد و این حق مشتری است. بهداشت در این حوزه حائز اهمیت است و باید سلامت محور باشد. آموزش بهداشت نیز در این حوزه اجباریست. مواد اولیه با کیفیت اهمیت فراوانی دارد، چون ما با سلامت مردم ارتباط مستقیم داریم.

newsQrCode
ارسال نظرات