حسن عزیزلی، مدیر نان داغ کباب داغ عمو حسن:

ایجاد تعاونی برای صنوف، کمک کننده در حل مشکلات

روزنامه جام جم البرز با حسن عزیزلی، مدیر نان داغ کباب داغ عموحسن، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با حسن عزیزلی، مدیر نان داغ کباب داغ عموحسن، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۶۷۹

در حال حاضر مشکل اصلی ما تورم است. ما با توجه به شرایط مجبور به تغییر قیمت ماهیانه هستیم، چون قیمت مواد اولیه بسیار افزایش یافته است. مشکل بعدی کمبود پرسنل است، چون ما کار سختی داریم و ساعت کاری این حرفه بسیار بالا است. معضل بعدی هزینه بیمه است که بسیار افزایش یافته است. اتحادیه نمی‌تواند قیمت را تعیین نماید، چون نرخ مواد اولیه ثابت نیست و تعزیرات هم نمی‌تواند همیشه کیفیت مواد اولیه را تشخیص دهد. باید تمام صنف‌ها یک تعاونی ثابت داشته باشند تا بتوانیم تمام مواد اولیه را با قیمت خوب تهیه کنیم، در این صورت کاهش قیمت اتفاق می‌افتد. مواد اولیه وقتی به صورت عمده تهیه شوند به نفع مشتری هستند. باید در شروع کار با استارت قوی، آغاز به کار نمایند و تلاش زیاد انجام دهند. جنس خوب باید به دست مشتری داده شود تا موفقیت در کار اتفاق بیفتد.

newsQrCode
ارسال نظرات