تقی حضرتی، مدیر مجموعه آشپزخانه قائم :

قیمت گذاری توسط اتحادیه به صورت مشخص صورت گیرد

روزنامه جام جم البرز با تقی حضرتی، مدیر مجموعه سیستم آشپزخانه قائم، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با تقی حضرتی، مدیر مجموعه سیستم آشپزخانه قائم، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۶۸۱

ما برای تهیه مواد اولیه با مشکلاتی روبرو هستیم در عین حال کیفیت اجناس برایمان مهم است هر چند که ممکن است مشتری متوجه کیفیت مواد اولیه نشود. متاسفانه نظارت بر روی اجناس تقلبی بسیار کم است. معضل بعدی ما، اجاره بها است که بسیار بالا می‌باشد. محیط کاری ما باید داری فضای بسیار وسیع بوده و خارج از شهر قرار گیرد تا برای همسایه‌ها مزاحمت ایجاد نکند. یکی از مشکلات ما با اتحادیه است و قیمت گذاری واحد، بین همکاران در صنف ما وجود ندارد. باید نظارت باشد و کیفیت کالا‌های تولید کارخانه‌ها بررسی گردند.
بهتر است رسانه مشکلات ما را عنوان نماید و اجناس خوب را به مردم معرفی کند و کاملا کیفیت اجناس توضیح داده شود تا مشتری نسبت به تهیه مواد آگاهی کسب نماید.

newsQrCode
ارسال نظرات