نسرین محمدی مبارکی، مدیر و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای گلابتون:

باید در نحوه برگزاری آزمون های فنی و حرفه ای بازنگری شود

روزنامه جام جم البرز با نسرین محمدی مبارکی، مدیر و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای گلابتون، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با نسرین محمدی مبارکی، مدیر و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای گلابتون، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۹۰۰

بزرگ‌ترین مشکل در کار ما، عدم همسان بودن کار همکاران است. برخی با کیفیت خوب کار می‌کنند و برخی متاسفانه کیفیت کار ضعیفی دارند. این موضوع باعث می‌شود وجهه کاری افرادی که در فنی و حرفه‌ای کار می‌کنند، خراب شود. اگر همبستگی بین آموزشگاه‌ها ایجاد شود، شرایط بهبود می‌یابد. اگر رئیس فنی و حرفه‌ای بودم، در آزمون‌ها مقررات بیشتری اعمال می‌کردم. همچنین سوالات آزمون که خارج از منبع هستند را حذف می‌نمودم، نحوه برگزاری آزمون و نوع سوالات باید بازنگری شود.
رسانه‌ها می‌توانند بسیار تاثیر گذار باشند. متاسفانه با توجه به رشته ما، در رسانه برای تبلیغات محدودیت‌هایی وجود دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات