محمد صمدی و مهدیه بختیاری، مدیران مجموعه ورزشی اکوجیم :

دولت برای باشگاه های ورزشی، یارانه در نظر بگیرد

روزنامه جام جم البرز با محمد صمدی و مهدیه بختیاری، مدیران مجموعه ورزشی اکوجیم،
گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با محمد صمدی و مهدیه بختیاری، مدیران مجموعه ورزشی اکوجیم، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۱۹۹۷

محمد صمدی: مشکلات ما چند بخش دارد؛ یک بخش مهم‌تر سرمایه‌های وطن، که جوانان هستند، هزینه شهریه کشور‌های دیگر خیلی پایین است، دولت‌ها یارانه‌ای را به باشگاه‌ها می‌دهند که دچار ضرر نشوند، این یکی از چالش‌های بزرگ کشور ماست که توانایی پرداخت شهریه‌ها را ندارند. مدیریت بسیار ضعیف است. باید از اهالی مجلس کمک گرفت و در مورد این مشکل صحبت صورت گیرد، که یک بودجه‌ای برای باشگاه‌ها به عنوان یارانه در نظر گرفته شود که شهریه کمتری دریافت کنند. ما باید به فکر سرمایه اصلی کشور یعنی جوانان باشیم.
ما در هر کاری باید وجدان داشته باشیم. هر انسانی یک رسالت ویژه دارد و باید همه با هم مهربان باشند. رسانه باید از کسانی که تلاش می‌کنند، حمایت انجام دهد.
مهدیه بختیاری، مدیریت بخش بانوان:خانم‌ها چالش‌های زیادی دارند مانند شهریه و تهیه وسایل باشگاه و مخارج جانبی زیادی دارند، اگر شهریه کمتر باشد، خانم‌ها تجهیزات دیگر را تهیه می‌نمایند، چون خیلی اهمیت دارد. باید از خانم‌ها حمایت شود، چون هزینه‌ها بالا است. جوانان برای دیده شدن به انرژی نیاز دارند، ولی همیشه محدود هستند و هیچ بهایی به آنان داده نمی‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات