داوود کامرانی، مدیر مجموعه ساختمانی کامرانی:

باید به مسائل حقوقی در فرآیند ساخت، توجه شود

روزنامه جام جم البرز با داوود کامرانی، مدیر مجموعه ساختمانی کامرانی، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با داوود کامرانی، مدیر مجموعه ساختمانی کامرانی، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۲۰۵۸

اصلی‌ترین مشکلی که در بازار وجود دارد موضوع فروش است. ممکن است ملک، به قیمت مورد نظر، فروش نرود. چون هزینه‌ها بسیار بالا هستند. باید قیمت ملک را افزایش دهیم. از طرفی برای خریداران، بزرگ‌ترین مشکل، این است که ملکی مطمئن ندارند. مشکلات حقوقی زیاد شده، سازندگان با توجه به شرایط موجود، وارد هیچ پروژه‌ای نمی‌شوند. عدم وجود دانش حقوقی، در بین مالکین و خریداران و سازندگان، مشکل دیگر است. در پروسه ساخت، حتما باید به مسائل حقوقی توجه شود. از تعاونی نباید خرید ملک صورت گیرد. باید استعلام از شهرداری و سایر سازمان ها، انجام شود و در این مورد سازنده بسیار اهمیت دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات