مهدی شاهی، مدیر برند دژهود:

دولت از کارآفرینان حمایت کند

روزنامه جام جم البرز با مهدی شاهی، مدیر برند دژ هود، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با مهدی شاهی، مدیر برند دژ هود، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۲۱۷۸

مهم‌ترین چالش ما، در حال حاضر، نحوه شراکت دو نفر است که به چه صورت اتفاق می‌افتد، که یک موضوع درون سازمانی است. دولت به گونه‌ای که لازم است، بخش تولید را حمایت نمی‌نماید و مالیات هم گرفته می‌شود. این موضوع، یک معضل بزرگ برای تولید کنندگان است، چون بسیاری از اوقات، نیاز به حمایت دیده می‌شود. در ارگان‌های دیگر در ادارات ثبت، از کار آفرینی و ثبت شرکت توسط مردم، استقبال نمی‌کند. برای تعیین اسم شرکت، سخت گیری‌های زیادی انجام می‌شود. مواد اولیه ما، همگی از برند‌های داخلی هستند.

newsQrCode
ارسال نظرات