به پیشنهاد موسسه رازی تصویب شد؛

برگزاری نشست جانبی اجلاس جهانی منع گسترش سلاح‌های بیولوژیک درباره معرفی ظرفیت‌های فعالیت صلح آمیز بیولوژیک در ایران

‎رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از برگزاری چهارمین نشست گروه کاری تقویت کنوانسیون منع گسترش سلاح های بیولوژیک (BWC) و برگزاری نشست جانبی این اجلاس به پیشنهاد موسسه رازی، درباره معرفی ظرفیت های فعالیت صلح آمیز بیولوژیک در ایران در مقر اروپایی سازمان ملل خبر داد.
‎رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از برگزاری چهارمین نشست گروه کاری تقویت کنوانسیون منع گسترش سلاح های بیولوژیک (BWC) و برگزاری نشست جانبی این اجلاس به پیشنهاد موسسه رازی، درباره معرفی ظرفیت های فعالیت صلح آمیز بیولوژیک در ایران در مقر اروپایی سازمان ملل خبر داد.
کد خبر: ۲۲۲۸

به گزارش جام جم البرز،علی اسحاقی با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاس گروه کاری تقویت کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های بیولوژیک که اواخر مردادماه امسال در ژنو برگزار می‌شود، گفت: به پیشنهاد موسسه رازی و همزمان با برگزاری این اجلاس در محل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، نشست جانبی این اجلاس نیز، با هدف ارائه اهداف صلح آمیز فعالیت‌های مراکز تولید کننده فراورده‌های بیولوژیک کشور در آخرین جلسه کمیسیون تخصصی کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های بیولوژیک وزارت امور خارجه، به تصویب رسید.

وی افزود: این سمینار درباره اقدامات و دستاورد‌های کشورمان در عرصه علوم زیستی با موضوع محوری "همکاری‌های بین المللی، تحولات علم و فناوری و چالش‌ها و فرصت ها"، همزمان با برگزاری نشست ژنو سوئیس از ۲۹ مرداد تا ۲ شهریور برگزار خواهد شد.

اسحاقی، برگزاری چنین نشستی را بستری مناسب برای بهره برداری در مباحث مهم و چالشی خواند و گفت: چالش‌های پیش روی موسسه رازی در تامین مواد اولیه به رغم نقش صلح آمیز در تولید واکسن و فراورده‌های بیولوژیک، کنش گری و نقش آفرینی فعال کشورمان در کنوانسیون، شناسایی علوم و فناوری‌های صلح آمیز، مطرح کردن موانع و چالش‌های همکاری، همچنین طرح اقدامات قهرآمیز تحریم‌های یک جانبه (UCMs) در کنار اهدافی، چون ارتقای شاخص‌های بهداشت و سلامت جامعه انسانی، حیوانی و زیست محیطی در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس موسسه رازی، همچنین به مواضع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های بیولوژیک اشاره کرد و گفت: این مواضع ناظر بر ضرورت تقویت همکاری‌های صلح آمیز بین المللی با تاکید بر اجرای کامل ماده ۱۰ "مرتبط با فعالیت‌های زیستی مراکز تولید واکسن"، ممانعت از تحمیل رژیم‌ها و اعمال محدودیت هایی، چون "تحریم" بر دسترسی کشور‌های عضو به مواد و تجهیزات صلح آمیز بیولوژیک و نیز هماهنگی‌های بین المللی به منظور مقابله با تهدیدات میکروبی است و موسسه رازی به عنوان بزرگترین مرکز تولید واکسن و فراورده‌های بیولوژیک خاورمیانه، از صد سال پیش تا کنون با انجام فعالیت‌های صلح آمیز، در تامین بهداشت و سلامت جامعه کوشیده است.

اسحاقی، یادآور شد: این اجلاس کشوری، با هماهنگی وزارت امور خارجه و حمایت و اجرای نمایندگان موسسه رازی، انستیتو پاستور، پژوهشگاه ژنتیک و نماینده بخش کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات