فاطمه شکری، مدیر آموزشگاه حسابداری و کامپیوتر فاطمه شکری :

یکی از چالش های اساسی آموزشگاه ها، جذب مدرس است

روزنامه جام جم البرز با فاطمه شکری، مدیر آموزشگاه حسابداری و کامپیوتر فاطمه شکری، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
روزنامه جام جم البرز با فاطمه شکری، مدیر آموزشگاه حسابداری و کامپیوتر فاطمه شکری، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۲۲۶۵

یکی از مشکلات موجود در رشته ما، این است که متاسفانه به صورت منسجم، یک بانک از اساتید نداریم که بتوانیم آن‌ها را جذب نموده و با آن ها، فعالیت داشته باشیم. بسیاری از اوقات با کمبود مدرس، مواجهیم. سازمان فنی و حرفه ای، باید به ما کمک نماید و اطلاعاتی را از اساتید برجسته دانشگاهی، در اختیار ما قرار دهد. جذب مدرس، دغدغه تمامی همکاران است. برای تهیه رایانه مجموعه، نیاز به تسهیلات و حمایت داریم. همچنین مکان آموزشگاه ها، معمولا استیجاری است و نیاز به حمایت در این زمینه نیز، می‌باشد. رسانه، مهم‌ترین عامل اطلاع رسانی است.

newsQrCode
ارسال نظرات