تعهد وکالت تعهد به نتیجه نیست

مقاله‌ای در خصوص تعهد وکیل دادگستری در مقابل موکلین عزیز
مقاله‌ای در خصوص تعهد وکیل دادگستری در مقابل موکلین عزیز
کد خبر: ۳۴۸

به لحاظ قانونی و ماده ۶۶۴ قانون مدنی آمده است:
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست؛ مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود. موارد ذیل را میتوان نتیجه گرفت تعهد در وکالت ماهیتا عهد به وسیله میباشدبه عبارتی نوعی از تعهد است که در آن متعهد سعی و تلاش خود را می‌کند که به هدفش برسد حالا یا به هدف خود می‌رسد و یا نمی‌رسد و کارش صرفا تلاش در راه رسیدن موکل بر حقش میباشد ودرنهایت قلم و رای دست قاضی است؛ و وکیل موظف است با حضور در جلسات دادگاه و لایحه و پیگیری‌های مکرر همه‌ی تلاشم راانجام دهد تا باتوجه به مدارک موجود ومستندات قانونی رای به نفع موکل صادر شود. لیکن، نتیجه غایی دست وکیل نیست

newsQrCode
ارسال نظرات