مبعوث اکبر"ص"

کد خبر: ۵۴۰


مبعوث اکبر"ص"
_سلام بر توای مبعوث اکبر، بعثتت مبارک باد.
درخشان‌ترین ستاره در کائنات عالم وجود، پرنورترین چراغ نورافشان راه بشریت،
_گرانب‌ها‌ترین گوهر صدف هستی.
بعثت فرخنده تو، انفجار عظیم و شگفتی بود، انفجار در زمان و مکان، انفجار در نور و سرور، انفجار در عشق و شور، که آتش بیداد ظلم و فساد و تباهی را بسوخت.
_ای رسول روشنی و بیداری، که نامت مظهر عظمت و شکوه است و

با افتخار و شرف ابدی در جریده عالم ثبت، چرا که همه عمر شریف خویش را در بشر دوستی و در راه سعادت توده‌های بشری صرف نمودی.
_ای شیفته و شیدای آزادی و آزادگی و رهایی بشر از هر گونه قید و بند.
جز بندگی خداوند تبارک و تعالی.
_ای آن که وجود نازنینت همواره با خیرو برکت و لطف و رأفت، سلامت و هدایت قرین بوده است.
_ای یگانه تاریخ، هنگامی که تو آمدی، جهان غرق در ظلمت و تاریکی بود،
و انبوه خلق‌های ستم دیده در وحشت و اضطرارب، نه آرامش و آسایش، بودند.
_ای صاحب برترین مکتب، کدام مکتب

فکری و فلسفی را می‌توان پیدا کرد.
که مانند مکتب تو، توانسته به سّر ضمائر افراد چنگ بیندازد؟
_من در عجبم که چگونه می‌توان پذیرفت؟ که در هیچ دوره‌ای مانند عصر جدید، درباره عدالت و آزادی، صلح و صفا، احسان و خدمت سخن گفته نشده است، و در هیچ عصری هم مانند این عصر بر ضد این امور عمل نشده است!
_نفرین بر کسانی که در عصر انفجار علم و اطلاعات و تکنولوژی، کامپیوتر و ماهواره، موشک و تسخیر فضا و دست آورد‌های عظیم صنعتی، می‌انگارند که موجودات بسیار با هوش و زیرکی هستند و هیچ چیز را تا با

علم و عقل و حس و تجربه و آزمایش و تکرار نیازموده و تصویر روشن و قابل لمسی نداشته باشند، باور نمی‌کنند، و از اعتقاد کورکورانه پرهیز می‌کنند، پس چگونه آن علم و اطلاعات و امکانات به آن‌ها کمک نکرد تا چهره‌ی زیبا و دلربای دین تو را با چشم سر و چشم دل ببینندو با علم و عقل و حس و تجربه بررسی کنند؟
_برخی می‌پندارند که "دنیای غرب" با تمام ادعاهایش، تصور و تصویر روشنی از تو و دین تو و کتاب تو ندارد و مشتی خرافات و اطلاعات غلط را به غلط «دین خاتم» پنداشته اند، و به جای نگاه در آئینه، به پشت آن نگاه

کرده اند. پر واضح است که در این صورت حاصل و نتیجه چه خواهد بود؟
_ برخی می‌پندارند که «پیام اسلام»، که همان اتحاد جهانی همه مردم زیر چتر یک "خدای واحد" آفریننده باشند، به درستی با جزئیات و ظرایفش
به گوش «دنیای غرب» نرسیده است، و از این بینش جهان شمول قرآن
غافلند، که «مسلماً، کسانی که ایمان دارند، یهودی، مسیحی و هر کس که به خدا و روز آخر ایمان دارد و زندگی پرهیزکارانه در پیش گیرد، پاداش خود را از جانب پروردگار خود دریافت خواهد کرد، ایشان نه از چیزی بترسند و نه اندوهگین خواهند شد.»

_و غافلند از این که: اسلام از ریشه سلم به معنای صلح، خلوص، تسلیم و اطاعت است، و مسلمان کسی است که تنها تسلیم کامل اراده خداوند است؛ و در نگاه او، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد"ص" و تمام رسولان و پیروان حقیقی آن‌ها مسلمان بودند و اولین پیام و دستور تورات و انجیل و قران اختصاص کامل پرستش به خدای واحد بوده و نزد خدا فقط همین پذیرفته می‌شود ولا غیر.
_و غافلند از این که اسلام مسیحیت نیست هر چند اسلام غرامت اشتباهات کلیسا در دوره رنسانس در برابر علم و تمدن را می‌دهد، اسلام تنها دینی است

که توانسته خود بنیانگذار یک تمدن همه جانبه بشود.
_آری، پیامبر گرانقدر اسلام "ص"، دارای صفات کامل پیامبران سلف بود.
صفای آدم، رقت نوح، خلت ابراهیم، لسان صدق اسماعیل، جمال یوسف.
بشارت یعقوب، صوت داود، زهد یحیی، کرامت عیسی.
_آری، هر چه پیامبری داشت، خداوند بر‌تر و بالاتر آن را به حبیبش محمد "ص "عنایت و افاضه فرموده است. به هر چه خوب‌تر اندر جهان نظر کردم، که گویمش به تو ماند تو خوب‌تر ز آنی، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آید نود هم پیش ماست.

بعثتت مبارک مبعوث اکبر.
علی جوادی
مدرس دانشگاه‌های استان البرز

newsQrCode
ارسال نظرات