دارا جمشیدی، مدیر مجتمع یادمان:

ارائه راهکارهای مناسب، آینده بهتری را برای حوزه تجارت رقم می زند

کد خبر: ۵۵۶

مشکل اصلی این است که، مجتمع تجاری زیادی در یک منطقه ساخته شده است که باعث شده بیزینس خوبی ایجاد نشود. سرعت تغییرات مجتمع‌های تجاری بسیاربالا است، در حال حاضر مجتمع‌ها هم از نظر مواد اولیه و هم کیفیت و نیاز مردم کاملا به روز می‌باشند. ولی امروزه کشور ما در بخش گردشگری بسیار ضعیف است و متاسفانه توریست زیادی وارد کشور نمی‌شود. مجتمع تجاری رونق زیادی ندارد و بایستی این مسائل زیرساختی حل شوند، پتانسیل و سرمایه گذاری زیادی در این بخش انجام شده است، مدیران مملکت باید طرحی را عنوان کنند که این مجتمع‌ها از جنبه رکوردی خارج شوند. بخش‌های خصوصی در ایران بسیار کمرنگ دیده می‌شوند، یک فرهنگ سازی برای مدیران باید انجام شود و ازهدر رفت سرمایه جلوگیری شود. با راهکار‌های خوب می‌توان آینده بهتری را در این حوزه به وجود آورد.

newsQrCode
ارسال نظرات