محمدرضا انصاری، مدیر مجموعه کارگاه تولیدی سابا:

رسانه باید مطالبات تولیدکنندگان را منعکس کند

روزنامه جام جم البرز با محمدرضا انصاری، مدیر مجموعه کارگاه تولیدی سابا گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با محمدرضا انصاری، مدیر مجموعه کارگاه تولیدی سابا گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۷۴۴

مشکل اصلی ما بیشتر مربوط به نقدینگی است، که می‌تواند به صورت سرمایه در گردش مورد مداقه قرار گیرد. بعضی از بانک‌ها وام اشتغال ارائه می‌دهند، اما مبلغ آن اندک می‌باشد. اوضاع و شرایط به گونه‌ای است که تسهیلات داده می‌شود، اما برای تولید کنندگان جوابگو و کافی نیست.
دغدغه اصلی دیگر مربوط به واردات است، مشتریان محصولات خارجی را با نرخ و کیفیتی پایین تر، اما بدون ضمانت خریداری می‌نمایند، در صورتی که نمونه ایرانی همان محصولات در کشورمان تولید می‌گردد.
به روز نبودن تجهیزات، باعث می‌شود که قابلیت رقابت با تولیدات خارجی نداشته باشند. در حال حاضر، ما اتحادیه مجزا و نرخ نامه نداریم.
رسانه باید با تولیدکنندگان مصاحبه کند و مطالبات آن‌ها را منعکس نماید و مشکلات نیز بیان شوند.

newsQrCode
ارسال نظرات