نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه ساوجبلاغ، نظرآباد،طالقان و چهارباغ اعلام شد

علی حدادی نماینده فعلی با ۲۴ هزار و ۹۰۱ رأی به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس انتخاب شدند.
علی حدادی نماینده فعلی با ۲۴ هزار و ۹۰۱ رأی به عنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس انتخاب شدند.
کد خبر: ۸۱۱

به گزارش خبرنگار جام جم البرز از ساوجلاغ،در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ می‌رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز
۱۱ در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ برگزار شد. جمع آرای مأخوذه /۱۲/ جمعه مورخ ۱۴۰۲
صحیح ۱۱۴۶۵۴ بود که اشخاصزیر به ترتیب:
۱ – آقای علی حدادی نام پدر ذوالفقار دارای ۲۴۹۰۱ رأی
۲ – آقای غلامرضا خرم جاه نام پدر علیقلی دارای ۱۷۵۴۳ رأی
۳ – آقای مفید کیائی نژاد نام پدر محمد دارای ۱۲۲۷۶ رأی
۴ – آقای محمدحسین رنجبران نام پدر نصراله دارای ۱۱۴۰۸ رأی
۵ – آقای موسی فرهنگ رنجبر نام پدر عباسقلی دارای ۱۰۲۱۵ رأی
۶ – خانم مرضیه یدالهی نام پدر امان اله دارای ۲۳۹۲ رأی
۷ – آقای حسین نوروزی نام پدر ابوالفضل دارای ۱۷۳۵ رأی
۸ – آقای مجید شاه بختی نام پدر علی اصغر دارای ۱۶۶۰ رأی
۹ – آقای رضا آهنگری نام پدر کیومرث دارای ۱۶۵۰ رأی
۱۰ – آقای یاسر ساسانی نژاد نام پدر عوضعلی دارای ۱۶۱۸ رأی
۱۱ – آقای حسن رنجبرکهن نام پدر پرویز دارای ۱۳۹۷ رأی
۱۲ – آقای مهدی ناصری نام پدر علی اکبر دارای ۱۳۵۶ رأی
۱۳ – آقای اسدالله کامرانی آذر نام پدر سلطان ابراهیم دارای ۱۲۵۶ رأی
۱۴ – آقای مهدی مردانی نام پدر حسینعلی دارای ۱۲۵۲ رأی
۱۵ – آقای سیداحمد سادات رسول نام پدر سید عیسی دارای ۷۷۰ رأی
۱۶ – آقای روح اله رضائی هنجنی نام پدر محمود دارای ۶۷۸ رأی
۱۷ – آقای سلمان نصیری نام پدر عبداله دارای ۶۴۴ رأی
۱۸ – آقای اکبر تک روستا نام پدر تقی دارای ۵۹۲ رأی
۱۹ – آقای سیدمحمدمهدی حسینی نام پدر سیدمجتبی دارای ۵۴۰ رأی
۲۰ – آقای نادر عین الهی نام پدر رجبعلی دارای ۴۰۷ رأی
۲۱ – آقای ابوالفضل ارمندپور نام پدر محمدرضا دارای ۴۰۰ رأی
۲۲ – آقای محمد احمدی نام پدر حجت اله دارای ۳۹۳ رأی
۲۳ – آقای سلیمان زارع نام پدر علی اکبر دارای ۳۶۴ رأی
۲۴ – آقای پوریا ترابی نام پدر ابن یامین دارای ۳۱۹ رأی
۲۵ – آقای احسان اکبری نام پدر مظفر دارای ۳۱۱ رأی
۲۶ – آقای محمدعلی حسن نژاد نام پدر منصور دارای ۲۹۶ رأی
۲۷ – آقای میثم افتخاری نام پدر بزرگ دارای ۲۹۴ رأی
۲۸ – آقای مصطفی شاه حسینی نام پدر محمدرضا دارای ۲۷۸ رأی
۲۹ – آقای مهیار مفتاحی نام پدر اله بخش دارای ۲۵۸ رأی
۳۰ – آقای محمد مومنی نام پدر ارسلان دارای ۲۳۶ رأی
۳۱ – آقای عباس سلطانیان اصل نام پدر حسین دارای ۲۲۵ رأی
۳۲ – آقای مصطفی امامقلی نام پدر حمداله دارای ۲۱۰ رأی
۳۳ – آقای محمدجواد گلچین پور نام پدر حیدر دارای ۲۰۴ رأی
۳۴ – آقای سعید کریمی نام پدر اسداله دارای ۱۸۶ رأی
۳۵ – آقای محمدحسین تیموری نام پدر تقی دارای ۱۸۵ رأی
۳۶ – آقای یحیی اسمعیل عباسی نام پدر رضا دارای ۱۵۹ رأی
۳۷ – آقای سیدمحمد قاضی میرسعید نام پدر سید بلال دارای ۱۵۵ رأی
۳۸ – آقای اسدالله زارع حسین آبادی نام پدر مصطفی دارای ۱۴۷ رأی
۳۹ – آقای غلام رضا کمالی پناه نام پدر محمدزکی دارای ۱۴۷ رأی
۴۰ – آقای حیدر مطلبی نژاد نام پدر سیف الله دارای ۱۴۴ رأی
۴۱ – آقای مهدی صفدری نام پدر علی برار دارای ۱۲۲ رأی
۴۲ – آقای اصغر قربانی نام پدر حکمعلی دارای ۱۱۹ رأی
۴۳ – آقای غلامرضا فلاح پور نام پدر نعمت اله دارای ۱۱۷ رأی
۴۴ – آقای مهدی جمشیدی نام پدر فتح اله دارای ۱۰۸ رأی
۴۵ – آقای محمدجواد علیا نام پدر یونس دارای ۹۰ رأی
۴۶ – آقای سیدناصر میرنظامی نام پدر سیدصابر دارای ۷۷ رأی
۴۷ – آقای وحیدرضا حمزه زاده نام پدر عبدالرحیم دارای ۷۵ رأی
۴۸ – آقای کریم علاءالدینی نام پدر ضیغم دارای ۶۷ رأی‌
می‌باشند.
اینک در اجرای ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز
هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ برای قبول شکایات آماده می‌باشد.
در ضمن به استناد تبصره‌های ۲، ۱ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت
داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز
تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام
خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته
باشد.
هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته
باشد قابل تعقیب و پیگیری است.


محمدرضا البرزی فرماندار شهرستان ساوجبلاغ
مرکز حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ

newsQrCode
ارسال نظرات