میرهاشم نبویان، صادرکننده پای مرغ به کشورهای آسیایی و مدیر مجموعه سپهر صدف آسیا:
کد خبر: ۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶