کد خبر: ۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

کد خبر: ۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

با افتخار در خدمت یکی از پزشکان حاذق استان سرکار خانم فاطمه دلیلی دیدار بودیم که بخشی از صحبت‌های ایشان را با شما به اشتراک گذاشته ایم.
کد خبر: ۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰