احمد علی معتضدیان و عبدالرضا میردامادی تهرانی، مدیران شرکت اوج تفکر عمران : معتضدیان تاکید کردند:
روزنامه جام جم البرز با احمد علی معتضدیان و عبدالرضا میر دامادی، مدیران شرکت اوج تفکر عمران گفت و گویی انجام داده است، که ماحصل آن را در ذیل می خوانید :
کد خبر: ۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵