یکی از معضلات جامعه امروزی ما بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است؛ جوانانی که باتحصیل و تلاش سعی در اثر گذار بودن خود در اجتماع دارند. بعد از هزینه کردن عمر و جوانی خود گا‌ها به شغل و تخصص خود نمی‌توانند برسند و همین امر تاثیر بسیار بدی را در جامعه خواهد گذاشت. برخی دیگر تلاش می‌کنند و تخصصی را نیز دریافت می‌کنند؛ که هیچ علاقه مندی نسبت به آن شغل ندارند ویا بازار کار خوبی آن شغل شاید نداشته باشد از این رو دلخور از عملکرد خود خواهند شد وجامعه را مقصر خواهند دانست؛ ولی امروزه مجموعه‌های در سطح کشور وجود دارد که توانسته است تمام پتانسیل ها‌ی افراد را شناسای و آموزش‌های لازم را با شناخت موقعیت شغلی در دستور کار خود دارند.
کد خبر: ۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱