کد خبر: ۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

یاد آن روز‌های قدیم بخیر همه دور یک سفره بی ریاه می‌نشستیم و باهم آنچه را داشتیم تقسیم می‌کردیم؛ بهترین غذا دیزی بود که هم خاصیت داشت وهم آماده کردنش برای مادران آن دوران که بیشتر وقت آن‌ها صرف قالی باقی و کشاورزی میشد بود؛ گاهی دوست دارم برگردم وآن مزه‌های دیزی مادر بزرگ را تجربه کنم ایا می‌شود؟
کد خبر: ۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱