کد خبر: ۱۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

در سال‌های اخیر کافه نشینی درجوانان دوباره اوج گرفته است که می‌توان از محیط‌های کاملا فرهنگی؛ زیبا؛ رویایی و دلنشین رفته و ساعتی را در این گونه محیط‌ها به آرامش برسیم.
کد خبر: ۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

کافه یک کلمه فرانسوی است که معنی کلمه قهوه است در گذشته در غرب آسیا قهوه خانه بسیار رواج داشته است، ولی اینگونه نبوده است که فقط در آن قهوه سرو شود در ایران خودمان برای سرگرمی مشتریان نقال و تقلید گر برای مشتریان هنرنمایی میکردند.
کد خبر: ۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

کافه یک کلمه فرانسوی است که معنی کلمه قهوه است در گذشته در غرب آسیا قهوه خانه بسیار رواج داشته است، ولی اینگونه نبوده است که فقط در آن قهوه سرو شود در ایران خودمان برای سرگرمی مشتریان نقال و تقلید گر برای مشتریان هنرنمایی میکردند.
کد خبر: ۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱