با ورود به بناب آنچه که در نگاه نخست بیش ازهرچیزدیگری توجه هر تازه واردی را به خود جلب می‌کند، تکرار تصاویر مشابه از همسایگی کباب پزی‌ها و قصابی‌هایی است که صف به صف همچون قطار از سرهرخیابان وکوچه بازاری کنار هم چیده شده اند.
کد خبر: ۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

سال‌ها گذشت هنوز یادم می‌آید که در کنار یک خانه قدیم در خیابان اصلی شهر بناب یک کباب رستوران بنابی بود پدرم دستم را گرفت و با هم به این کباب بنابی رفتیم؛ طعم کباب واقعی راآنجا چشیدم خیلی تجربه خوبی بود هنوز آن مزه زیردندان هایم حس می‌کنم باخودم می‌گفتم آیا میشود دوباره طعم یک کباب بناب واقعی را تجربه کنم؛ تا اینکه با یک کباب بناب ساطوری اصل بناب آشنا شدم. عجب لذتی داشت دوباره خاطراتم برایم زنده شد؛ خواستم این تجربه لذت بخش را با شما به اشتراک بگذرام تا شما نیز لذت یک کباب بناب واقعی را تجربه کنید.
کد خبر: ۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱