کد خبر: ۱۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

درتمام دنیا افرادی همیشه هستند که برای دیگران قدم بر میدارند و دوست دارند دیگران نیز همراه آنان رشد کنند هرچند شاید این افراد تعداد شان کم باشد، ولی اثر گذاری آنان به حدی است که به راحتی میتوان در جهان همه این بزرگ مردان را پیدا کرد. ما نیز سعی کردیم یکی از کار آفرینان بزرگ را به شما معرفی کنیم؛ کسی که توانسته است با حضور خود در عرصه صنعت جوانانی را تربیت کند تا بتوانند از دست رنج خود به خوبی بهره بگیرند.
کد خبر: ۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳