معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت استان خبر داد؛
معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز بیان کرد: از ابتدای طرح سلامت نوروزی (۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۳) با حضور فعال کارشناسان این دانشگاه ۷۷۴ مورد تست کرونا انجام شده است.
کد خبر: ۱۱۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱