رامین مرسلی، مدیرعمارت و تالار ماد:
روزنامه جام جم البرز با رامین مرسلی، مدی رعمارت و تالار ماد گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱