زنگ سپاس معلم در مدرسه پسرانه شهید مطهری کرج به طور همزمان با مدارس سراسر البرز نواخته شد
کد خبر: ۱۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱