حامد رئیسی، مدیر باشگاه های ورزشی حامد رئیسی، ملی پوشان البرز و ژوآراک:
افتخار این را داشتیم تا با یکی از متخصصان و مدیران توانمند کشورمان گفتگوی ویژه ای داشته باشیم؛ توجه شما را به مصاحبه اختصاصی با حامد رئیسی، مدیر باشگاه های ورزشی حامد رئیسی ، ملی پوشان البرز و ژوآراک جلب می نماییم:
کد خبر: ۲۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰