امروز افتخار داشتیم با دکتر محمد جواد غروی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر انجمن متخصصین علوم آزمایشگاه بالینی نشستی صمیمی داشته باشیم.
کد خبر: ۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷