دکتر سید حمید سهرابی، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و مدیریت موسسه تصویربرداری دکتر سهرابی تاکید کرد:
افتخار این را داشتیم تا با یکی از پزشکان متخصص و حاذق کشورمان گفتگوی ویژه ای داشته باشیم؛ توجه شما را به مصاحبه اختصاصی با‌‌ دکتر سید حمید سهرابی، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و مدیریت موسسه تصویربرداری دکتر سهرابی جلب می‌ نماییم:
کد خبر: ۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸