ضرورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی برای اقتصاد مردمی

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: مردمی سازی اقتصاد با بسیج عمومی و تدوین دستورالعمل ویژه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های خرد و کوچک و صنایع دانش بنیان محقق می‌شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: مردمی سازی اقتصاد با بسیج عمومی و تدوین دستورالعمل ویژه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های خرد و کوچک و صنایع دانش بنیان محقق می‌شود.
کد خبر: ۱۰۴۴

به گزارش جام جم البرز،یحیی رمضانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج ضمن تبریک سال جدید با اشاره به نامگذاری سال تحت عنوان 《جهش تولید با مشارکت مردم》 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید به تبیین راهبردی اجرایی این شعار پرداخت و گفت: تحول در بروکراسی اقتصادی و تمرکززدایی منابع ثروت و سوق آن به سمت بنگاه‌های کوچک اقتصادی که بدست مردم اداره می‌شود چرخ اقتصاد مردمی سازی را به جهش درخواهد آورد.

لزوم تقویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی

رمضانی در ادامه با اشاره به ظرفیت واحد‌های اقتصادی و برند‌های ملی صنعتی مستقر در کرج بعنوان پتانسیل بالقوه برای تحقق این شعار و ضرورت تشکیل کارگروه ویژه مردمی سازی تولید در مرکزیت استان بیان کرد: تدوین نسخه‌ای جدید با نقش راهبری مردم در امور اقتصادی و رفع موانع فرا رو و ابلاغ دستورالعمل مردمی سازی به دستگاه‌های اجرایی با رویکرد بازنگری در حوزه بروکراسی اداری بالاخص بدنه کارشناسی و تقویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی زمینه ساز جهش تولید خواهد شد.

نقش فراکسیون اقتصادی مجلس در مردمی سازی اقتصادی

معاون استاندار همچنین با اشاره به نقش قانونگذاری مجلس در فراکسیون اقتصادی بمنظور سیاستگذاری‌های جدید در نظام مالیاتی و همچنین توزیع و تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی بین بنگاه‌های مولد اقتصادی جهش تولید با مشارکت مردم را رقم می‌زند.

فرماندار کرج در ادامه با تأکید بر ضرورت اقتصاد درون گرای مردمی و بسیج مردمی در امور اقتصادی افزود: ترکیب فعالیت اقتصادی با مشارکت اجتماعی مردم زمینه ساز اقتصاد جهش زا است.

مردمی سازی اقتصاد با فرهنگسازی

رمضانی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ مصرف محصولات ایرانی توسط مردم؛ رونق اقتصاد و جهش تولید را با مردمی سازی رقم خواهد زد افزود: بدون فرهنگسازی، اقتصادی سازی میسر نیست و همواره ارتباط معناداری بین اقتصاد و فرهنگ وجود داشته است و نامگذاری درایتمندانه سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بنوعی تلاش برای تثبیت هویت فرهنگی ما و نقش مشارکت اجتماعی و فرهنگی مردم برای ساخت و تحکیم بنیان‌های اقتصادی است.

تشکیل کارگروه مردمی سازی تولیددر مرکزیت استان و ابلاغ دستورالعمل ویژه

وی افزود: کارگروه مردمی سازی تولید در مرکز استان تشکیل و با ابلاغ دستورالعمل اجرایی زمینه تحقق شعار سال در میدان عمل خواهیم بود.

newsQrCode
ارسال نظرات