یعقوب ناصح، مدیر شرکت آرمان پخش خاورمیانه :

تامین مالی در بخش تولید اهمیت فراوانی دارد

روزنامه جام جم البرز با یعقوب ناصح، مدیر شرکت آرمان پخش خاورمیانه گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
روزنامه جام جم البرز با یعقوب ناصح، مدیر شرکت آرمان پخش خاورمیانه گفتگویی انجام داده است که ماحصل آن را در ذیل می خوانید:
کد خبر: ۱۲۲۵

تامین مالی در بخش تولید اهمیت فراوانی دارد، تا افراد به تولید مطلوب برسند. نبود نقدینگی باعث ضربه به تولید می‌شود، باید تسهیلات بیشتری برای تولید در نظر گرفته شود. از طرف بانک، نقدینگی افراد جمع می‌شود و به تولید کنندگان ارائه می‌گردد، که یکی از محسنات آن گردش پول است، این امر موجبات تولید بیشتر را فراهم می‌نماید. درنتیجه یک کارخانه تولیدی، باعث جذب نیروی کار و موجب بازدهی تولید می‌شود.
باید در حوزه رسانه مطالعه فراوانی صورت گیرد و هدف از کار، برای استفاده کنندگان کاملا شفاف سازی گردد. در دنیای امروزی که تبادل اطلاعات وجود دارد، باید کاملا به استفاده کننده آگاهی رسانده شود. نقش رسانه این است که اطلاعات مفید را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد، تا در تصمیم گیری دچار اشتباه نشوند و بازخورد‌های این کار باعث می‌شود، اگر در مسیر تولید اشتباهی صورت گرفت، رفع نمایند.

newsQrCode
ارسال نظرات